Milieu labels

FSC keurmerkFSC
Forest Stewardship Council: Wie het FSC-keurmerk behaalt, krijgt als het ware een "uitstekend rapport" op het vlak van duurzame bosbouw. Dit keurmerk heeft tien internationaal ondertekende principes die rekening houden met milieu- en sociale belangen en met economische haalbaarheid, als basis. Duurzaam houthakbeleid en behoud van materialen en vezels zijn de inzet. De bossen worden dus op een milieuvriendelijke, maatschappelijk verantwoorde en economisch haalbare manier beheerd. 


PEFC keurmerkPEFC
PEFC, Programme for the Endorsement of Forest Certification, is een wereldwijd non-profit, onafhankelijk keurmerk ter bevordering van duurzaam bosbeheer. Het uiteindelijke doel van PEFC is dat alle bossen ter wereld op een goede manier worden beheerd. Door middel van certificering van bosbeheer kunnen boseigenaren laten zien dat zij hun bos duurzaam beheren volgens de eisen van PEFC. Uit een gecertificeerd bos kan PEFC gecertificeerd hout worden geoogst. Chain of Custody gecertificeerde bedrijven verderop in de keten kunnen het hout (en papier) met het PEFC keurmerk verwerken in producten zoals tijdschriften, boeken, kopieerpapier, tuinhout, bouwhout, laminaatvloeren en tal van andere producten. 


EU Ecolabel keurmerkEU Ecolabel (EU Flower)
Het Europees Ecolabel is het Europese keurmerk voor non-food producten en diensten die minder milieubelastend zijn. Milieucriteria waarop beoordeeld wordt; gereduceerd energieverbruik, een beperkt gebruik van stoffen die schadelijk zijn voor het aquatisch milieu, gebruik van gerecycled materiaal of vezels uit duurzaam beheerd bos en het terugdringen of uitbannen van risico's voor het milieu en de gezondheid van de mens in verband met het gebruik van gevaarlijke stoffen. Producten en diensten met het EU Ecolabel zijn te herkennen aan "de bloem", het symbool van het Euopees Ecolabel.


Nordic Ecolabel keurmerkNordic Ecolabel (Nordic Swan)
Het Nordic Ecolabel (Nordic  Swan), vergelijkbaar met de Blaue Engel is een collectief keurmerk van de Scandinavische landen. Dit label geeft aan dat Nordic Ecolabel papieren minder milieubelastend zijn dan soortgelijke producten zonder dit keurmerk. Alle fasen in het productieproces worden gecontroleerd, maar daarnaast bijvoorbeeld ook het volledige milieubeleid van de producent. Enkel fabrieken die gebruik maken van de hoogste kwaliteit pulp krijgen dit label. In tegenstelling tot de Blaue Engels, laat het Nordic Ecolabel wel het gebruik van nieuwe vezels toe. 


Farmed Trees keurmerkFarmed Trees
Bij het Farmed Trees principe worden enkel bomen gebruikt die speciaal voor de papierindustrie aangeplant worden. Plaatselijke boeren met een ongebruikt stuk land worden ingeschakeld in het proces. De fabriek levert de kiemplantjes en drie tot vijf jaar later worden de bomen tegen een gegarandeerde prijs afgenomen. 


CO2 neutraal keurmerkCO2 neutraal
De eerste stap in de ontwikkeling van CO2 neutraal kopieerpapier, is het berekenen van de totale hoeveelheid CO2 die tijdens de productlevenscyclus zou worden uitgestoten door de producent. We noemen dit de CO2 voetafdruk. Voor de berekening, kunnen verschillende meetmethoden gehanteerd worden, maar een vrij gangbare meetmethode is "de tien tenen" van de Confederation of European Paper Producers (CEPI). Op basis hiervan stelt de producent een verklaring op, met alle details over de impact van het papier op het klimaat. Laatste stap vormt de compensatie van de berekende hoeveelheid CO2 per 1000 kg papier door aankoop van geverifieerde emissiereductiecertificaten of door projecten te ondersteunen, bijvoorbeeld door; investeringen in windmolen- parken, investeringen in composteringsprojecten of door het simpelweg betalen van groenfondsen om bomen te planten. Op deze manier is een CO2 neutraal product gegarandeerd. 


EMAS keurmerkEMAS
Het EU Eco Management and Audit Scheme (EMAS) is een tool voor bedrijven en organisaties om hun inspanningen op basis van milieu te evalueren, rapporteren en verbeteren. Mede met behulp van een milieumanagement systeem, interne audits en een milieu jaarverslag. 


ISO14001 keurmerkISO14001
Dit milieumanagementsysteem is, bij voorkeur, een onderdeel van het gangbare managementsysteem en richt zich speciaal op het beheersen en verbeteren van prestaties op milieugebied. Op die manier wordt er specifiek aandacht besteed aan milieu in de bedrijfsvoering. Dit met hoofdzakelijke focus op volgende twee pijlers: voldoen aan wet- en regelgeving en de beheersing van milieurisico's en streven naar een permanente verbetering van de milieuprestaties van de organisatie.